سایت کتابستان تحت سیستم مدیریت محتوای ورد پرس، در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی ایجاد شده است. این سایت توسط مهدیه رضایی دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار در دانشکده فنی دختران قم طراحی شده که ماحصل آن اشتراک گذاری کتاب های بسیار محبوب و مفیدی که ارزش بارها خواندن را داشته اند بوده است.

برای معرفی بیشتر کتب می توانید از طریق ایمیل با مدیر سایت در ارتباط باشید:

rezaeimahdiye73@gmail.com